Carbon

We rollen onze frisgewassen mouwen op

Sinds 1979 stellen we ons tot doel om schoonmaken clean te maken. We willen dus niet alleen je sokken clean maken maar ook onze schoonmaakproducten. Ons eerste product was een fosfaatvrij waspoeder − 13 jaar voordat dit wettelijk werd verplicht. Tegen de trend in lanceerden we in de jaren 80 hervulbare verpakkingen en in 1992 bouwden we onze TRUE Platinum-gecertificeerde afvalvrije fabriek in Malle. Platinum is de hoogste onderscheiding die wordt uitgereikt door TRUE en het is een beloning voor de topprestaties van Ecover op gebied van afvalbeheer, waarbij we er dankzij reductie, hergebruik en recyclage in slagen om het afval dat naar stortplaatsen wordt afgevoerd met 99,1% te verminderen.

Onze milieuprestaties werden erkend door Time Magazine en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten. Integendeel. Daarom hebben we samengewerkt met Climate Impact Partners om het allereerste CarbonNeutral® gecertificeerde product van Ecover te lanceren – onze Ecover wascapsules.

Kleine maar krachtige wascapsules

Onze slimme, nieuwe kleine wascapsules zitten bomvol reinigingskracht en bieden een echt alternatief:

 • 75% ingrediënten van biologische oorsprong*
 • Dubbel geconcentreerde formule
 • Minstens 50% van het parfum gemaakt van geüpcyclede rozenblaadjes
 • Geen dierlijke bijproducten, kleurstoffen, fosfonaten en optische witmakers
 • Proefdiervrij, gecertificeerd door Leaping Bunny
 • Bestrijd moeilijke vlekken op 20°C°
 • Doos van 90% gerecycleerde materialen, met een minimale waterbestendige coating zodat ze opnieuw kan worden gerecycleerd.

En nu gingen we nog een stapje verder door samen te werken met Climate Impact Partners en ervoor te zorgen dat ons nieuwste product CarbonNeutral® gecertificeerd is!

*Gebaseerd op ASTM D6866-22 Method B(AMS) TOC.

Waarom koolstofneutraal en waarom nu?

Uit wereldwijd erkend onderzoek van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blijkt dat de koolstofconcentratie in de atmosfeer dramatisch is toegenomen sinds het begin van de moderne industriële revolutie. Veel productiemethodes en consumptiegewoontes ontstonden voordat mensen het effect ervan op het klimaat begrepen. Het is dan ook dringend tijd om schoon schip te maken.

Om te beginnen kijken we naar de koolstofvoetafdruk van één product − onze nieuwe wascapsules. Door te analyseren wat hiervoor de belangrijkste bronnen zijn van koolstofuitstoot, ontdekken we hoe we de koolstofvoetafdruk kunnen verminderen, voor dit en toekomstige producten.

Onze voetafdruk meten

Om de voetafdruk van een product te meten, gebruiken fabrikanten een beoordeling van de levenscyclus. Die omvat de uitstoot van broeikasgassen, water- en landgebruik, verzuring en andere indicatoren gedurende het volledige producttraject: van het inkopen van de ingrediënten en de productie tot het einde van de levensduur. Voor onze wascapsules hebben we een beoordeling gemaakt van de volledige levenscyclus, behalve de gebruiksfase. Dat betekent dat we alle stadia van de productcyclus hebben bekeken, vanaf de productie van grondstoffen tot ze worden weggegooid. Het enige waar we geen rekening mee houden is hun gebruik in je wasmachine, omdat dit afhankelijk is van veel variabele factoren, zoals de manier waarop je wast, de energieconsumptie van je wasmachine, de wastemperatuur enz.

We schatten dat de gebruiksfase van onze wascapsules verantwoordelijk is voor 68% van hun voetafdruk.

Waarom houden we geen rekening met de gebruiksfase?

Als je thuis je kleren wast, dan hebben keuzes zoals heet of koud wassen een grote impact op de voetafdruk van je wascyclus. Onze wascapsules zijn echter speciaal gemaakt om je kleren efficiënt te reinigen op 20°C, zodat je energie kunt besparen en je voetafdruk verkleinen. Ook door voor een energiezuinige wasmachine te kiezen kun je je voetafdruk verder verkleinen. En minder wassen maakt je voetafdruk nog kleiner. Ja, dat heb je goed gelezen. Ontdek onze tips om minder te wassen en je kleren langer te laten meegaan op Minder wassen is beter voor het milieu.

Een proper nieuw certificaat

Om ons te ondersteunen bij dit belangrijke traject werken we samen met Climate Impact Partners voor een CarbonNeutral®-certificatie, exclusief de gebruiksfase. Climate Impact Partners is een van de oudste particuliere organisaties voor het certificeren van koolstofneutraliteit.

Hun CarbonNeutral®-label bevestigt dat een bedrijf het CarbonNeutral®-protocol naleeft, een internationaal erkende standaard voor het opstellen van duidelijke, geloofwaardige en transparante programma’s voor koolstofneutraliteit, die al 20 jaar bestaat. Het CarbonNeutral®-protocol is een openbaar beschikbare methodologie die jaarlijks wordt bijgewerkt na overleg met een adviesraad en wordt al meer dan 20 jaar beheerd door Climate Impact Partners. Voor deze beoordeling hebben we het proces voor productcertificering gevolgd, met uitzondering van de gebruiksfase.

We volgen de adviezen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en de ISO-normen 14040 en 14044 voor de levenscyclusbeoordeling om ervoor te zorgen dat onze beoordeling aan de beste internationale standaarden voldoet.

Na onze samenwerking met een externe partij om de levenscyclusbeoordeling uit te voeren, met daarbij een berekening van de koolstofvoetafdruk van ons product, waren dit de resultaten.

 • De totale uitstoot bedroeg 0,1252 kg CO2 per dosering.
 • De geschatte jaarlijkse impact is 2.254,43 ton CO2.
 • We ontdekten dat de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot niet alleen de samenstelling en ingrediënten waren, maar ook de verpakking en het transport.
 • Hoewel de bovenstaande cijfers geen rekening houden met de gebruiksfase, stelden we vast dat het gebruik verantwoordelijk is voor maar liefst 68% van de voetafdruk van het product.

Wat is koolstofcompensatie eigenlijk?

Koolstofcompensaties zijn een manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door projecten te financieren die door een derde partij zijn beoordeeld en waarvan is bevestigd dat ze de hoeveelheid koolstofuitstoot die wordt gegenereerd verminderen (vermijden) of dat ze broeikasgassen rechtstreeks opvangen of vasthouden (reductie). Omdat de uitstoot van broeikasgassen de samenstelling van de atmosfeer wereldwijd wijzigt, zorgt de reductie of compensatie van deze uitstoot gelijk waar op de planeet net zo goed voor het inperken van de klimaatopwarming. Daarom is de markt voor koolstofcompensatie internationaal. De projecten om deze uitstoot te beperken en uiteindelijk verhandelbare koolstofkredieten te creëren variëren van natuurbehoud, het opvangen en opslaan van koolstof in de atmosfeer tot het vervangen van verouderde infrastructuur door nieuwe en efficiëntere technologieën. ‘Koolstof kredieten’ worden geregistreerd door een aantal onafhankelijke registratiebureaus die ervoor zorgen dat de compensaties een eigen serienummer krijgen (om te waarborgen dat elke ton compensatie uniek is). Ze beheren ook een systeem om de producent van het krediet en het eigendom ervan op te volgen. Zo zorgen ze ervoor dat de compensatie uniek, bijkomend en legitiem is.

Compensaties die een verschil maken

We weten dat dit soort projecten heel waardevol zijn, en daarom kiezen we ervoor om samen te werken met Climate Impact Partners om een aantal van hun projecten voor koolstofcompensatie te ondersteunen om zo de koolstofvoetafdruk van onze wascapsules te neutraliseren.

Nadat we de koolstofvoetafdruk van onze nieuwe wascapsules hadden berekend, kochten we koolstofkredieten om de jaarlijkse uitstoot hiervan te compenseren. En dan hebben we het niet over bomen planten. We kozen voor koolstofcompensaties van de Bangladesh Bondhu Foundation via hun Bondhu Chula-project. Dit project vermindert de uitstoot van het koken op open vuur en andere niet-efficiënte methodes door deze te vervangen door schonere en efficiëntere kooktoestellen in Bangladesh. Deze koolstofkredieten worden geselecteerd uit de portefeuille van Climate Impact Partners en worden grondig doorgelicht en beoordeeld door onze teams.

Eén koolstofkrediet dat wordt gegenereerd door het Bondhu Chula-project staat gelijk aan één ton koolstofuitstoot die wordt gereduceerd door de bewezen methodologie van het project. Het Bondhu Chula Stoves-project is geregistreerd bij het Gold Standard Impact Registry en je kunt er hier meer over lezen. Deze koolstofkredieten zijn bijzonder betrouwbaar en alle projecten worden onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd om te waarborgen dat ze echt, permanent, bijkomend en meetbaar zijn.

Een impact maken op onze impact

Ons motto is vooruitgang, en niet perfectie. We hebben nog veel werk te doen. Onze impact op de planeet berekenen is slechts de eerste stap in een koolstoftraject. De volgende stap is het nog verder terugdringen van onze impact. Dus hoewel we de koolstofvoetafdruk van onze wascapsules compenseren, zetten we ons ook in om deze met minstens 5% te verlagen binnen 5 jaar na de lancering. En dat geldt voor elk product dat we als koolstofneutraal certificeren. Net zoals toen we in 1979 van start gingen, blijven we innoveren en onszelf verbeteren omdat we ons willen inzetten voor de planeet. Onze projectteams onderzoeken momenteel verschillende projecten om onze voetafdruk te verkleinen, zoals innovaties in de verpakking, de materialen en de ingrediënten.

Altijd een stap verder gaan - dat is onze voortdurende inzet voor het milieu en consumenten

Voor Ecover is dit is nog maar het begin van ons traject. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om zowel bedrijven als consumenten te helpen om hun koolstofuitstoot te beperken. We willen bij Ecover nog meer inzicht krijgen in onze koolstofimpact om zo consumenten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken voor zichzelf en het milieu.