Gebruiks voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.www.ecover.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Ecover Belgium N.V., Steenovenstraat 1A 2390 Malle, België.BTW-nummer BE 0836.247.985. Voor meer informatie kan u een mail sturen via de contactpagina of telefonisch op het nummer 003233092500.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ecover of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ecover de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

Ecover verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een deelnameformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Ecover toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Ecover Belgium N.V. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Ecover contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet melden via het contactformulier op de Ecover website.

Contactgegevens

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Ecover Belgium N.V. worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Ecover Belgium N.V. elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande melden via het contactformulier op de Ecover website.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Ecover kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ecover-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ecover staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Ecover is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Ecover behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Ecover heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Ecover houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Niet-toegestaan gebruik van de website

opladen of downloaden van content die onwettig is, schadelijk, vernederend, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch of om enige andere reden verwerpelijk; mensen of instellingen op gelijk welke manier schade te berokkenen; content op te laden of te downloaden, gebruiken, etc. waar u niet de wettelijke of contractuele rechten toe heeft of die u niet mag bekendmaken bijvoorbeeld om reden van confidentialiteit, of omdat u als ‘insider’ wordt beschouwd; content op te laden of te downloaden die beschermd is door een patent, bedrijfsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht; het maken van niet toegelaten publiciteit, sluikreclame enz.; het doorgeven van virussen of andere computercodes die files, programma’s, netwerken, computers of andere hardware kunnen beschadigen, onderbreken of vernietigen; het opladen of downloaden van content die het gebruik van de website(s) van Ecover voor anderen kan hinderen of onmogelijk maken; het proberen binnen te dringen in computers of netwerken die verbonden zijn met deze website(s); het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten.