Gebruikt Ecover duurzame palmolie?

Ja, dat doen we.
Wij zijn lid van RSPO – de Roundtable on Sustainable Palm Oil – en wij kopen palmolie en palmkernolie in met RSPO-certificering, zodat wij alle palmolie in onze producten kunnen verantwoorden. RSPO stelt wereldwijde normen op voor het duurzaam telen, oogsten en produceren van palmolie.
Door binnen de gehele leveringsketen van akker tot eindproduct actief te zijn, zorgt RSPO ervoor dat de palmolieproductie voldoet aan strikte milieu- en sociale normen.
Meer informatie over de verplichtingen van RSPO en Ecover lees je hier: http://www.rspo.org/members/272/ecover-nv