GEVECHT VOOR DE NATUUR

ZET DE TOEKOMST IN BLOEI

Deze wereldwijde pandemie bracht ons in een kaksituatie.
Vraag het maar aan elke groene wetenschapper. Ze zullen je zeggen: Kak is een uitstekende meststof.
We zijn een merk van schoonmaakproducten.
Terwijl heel wat bedrijven met moeite het hoofd boven water konden houden, hebben wij meer verkocht tijdens COVID-19.
We houden dit wel niet voor onszelf.
In plaats daarvan investeren we meer dan € 500.000 in ons nieuw initiatief:
ZET DE TOEKOMST IN BLOEI.
We gebruiken de huidige crisis om duurzame start-ups en de ecologische pioniers van morgen te helpen financieren.

Bij Ecover zeggen we wel eens:
Na kak komt een bloeiende toekomst.
Let’s live clean.

#FERTILISETHEFUTURE
“NATURE IS OUR GREATEST ALLY IN THE FIGHT AGAINST THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE. NATURE NEEDS TO BE CENTRAL TO DECISION MAKING IN BUSINESS, AND IN GOVERNMENT. FOR THE BENEFIT OF PEOPLE AND PLANET”.
Nathalie Seddon, Director of the Nature Based Solutions Initiative at Oxford University and Ecover FERTILISE THE FUTURE judge.
GROENE OPLOSSINGEN ONDERSTEUNEN

Het doel van ons fonds is financiële ondersteuning te bieden aan innovatieve ideeën die groene oplossingen promoten, bijvoorbeeld:

 1. Het behoud en het herstel van bossen en andere ecosystemen op het land
 2. Het behoud en het herstel van zoetwaterbronnen, maar ook ecosystemen in zeeën en oceanen
 3. Duurzame landbouw- en voedselsystemen
 4. Zorgen voor de systemische rol van de natuur in duurzame ontwikkeling op manieren die het verlies van biodiversiteit stoppen en de bijdrage van de natuur optimaliseren voor bestendige bestaansmiddelen, groene infrastructuur, duurzame vestigingen en billijke landelijke overgangen.
 • WAT ZIJN 'GROENE OPLOSSINGEN'?

  ‘Groene oplossingen’ zijn een antwoord op de bescherming, het herstel en de regeneratie van sociale EN ecologische systemen. Zij erkennen dat, om succesvol te zijn, oplossingen voor milieu-uitdagingen tegelijkertijd moeten helpen maatschappelijke problemen aan te pakken.

 • WAT HEBBEN WE TOT HIERTOE REEDS GEDAAN?

  De kracht van de natuur aanwenden om ons te helpen de onderling samenhangende uitdagingen van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering aan te gaan. We beseffen dat er aanzienlijke investeringen van bedrijven en overheden nodig zijn die passen bij de omvang van deze uitdagingen, maar we willen ons steentje bijdragen en een gesprek op gang brengen. De projecten kunnen uiteenlopen van een groendak dat de biodiversiteit vergroot tot een project dat een groter programma rond duurzame landbouw of het herstel van diverse natuurlijke ecosystemen op het land en in de zee ondersteunt. Ideeën zullen worden gekozen op basis van de voordelen die zij bieden voor mens en planeet.

  We streven ernaar ten minste 1 project te steunen in elk van de 3 landen waar we aanwezig zijn: het VK, België en Duitsland.

 • WORKING WITH NATURE: RIVERS TO COAST

  DE NATUUR IN ACTIE

  We hebben een reeks documentaires van het Nature-based Solutions Initiative gesteund, waarin wordt onderzocht hoe we met de natuur kunnen samenwerken om de klimaatcrisis te helpen bestrijden.

  De films gingen in première op COP26 en zijn gebaseerd op gesprekken met lokale mensen die betrokken zijn bij of de gevolgen ondervinden van uiteenlopende projecten, naast interviews met vooraanstaande klimaatwetenschappers en biodiversiteitsexperts.

  Working with rivers: Rivers to Coast kijkt naar de overstromingsgebieden, bossen, zoutmoerassen en oesterbanken die profiteren van de bescherming en het herstel van de natuur.

 • WORKING WITH NATURE: CITIES

  De films gingen in première op COP26 en zijn gebaseerd op gesprekken met lokale mensen die betrokken zijn bij of de gevolgen ondervinden van uiteenlopende projecten, naast interviews met vooraanstaande klimaatwetenschappers en biodiversiteitsexperts.

  Werken met de natuur: Cities onderzoekt hoe groene infrastructuur helpt om klimaateffecten te verminderen en mensen dichter bij de natuur brengt.

 • WORKING WITH NATURE: HIGHLANDS

  DE NATUUR IN ACTIE

  We hebben een reeks documentaires van het Nature-based Solutions Initiative gesteund, waarin wordt onderzocht hoe we met de natuur kunnen samenwerken om de klimaatcrisis te helpen bestrijden.

  De films gingen in première op COP26 en zijn gebaseerd op gesprekken met lokale mensen die betrokken zijn bij of de gevolgen ondervinden van uiteenlopende projecten, naast interviews met vooraanstaande klimaatwetenschappers en biodiversiteitsexperts.

  Werken met de natuur: Highlands onderzoekt hoe het herstel van hooglanden en boerderijen kan helpen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis.

SLUIT JE AAN BIJ ONZE CLEAN WORLD REVOLUTIE

Dit gaat over meer dan verse sokken en brandschone potten.
Dit gaat over respect voor de planeet en zorg voor de natuur. Dit gaat over het herstellen van onze afvalcultuur en het genereren van impact op onze impact. Elke mand met wasgoed en elke stapel afwas is een kans om de status quo te doorbreken. Want we hebben systeemverandering nodig, geen klimaatverandering. Samen kunnen we onze frisgewassen mouwen opstropen en deze revolutie op gang brengen.