WATER ZUIVER HOUDEN

We zijn geobsedeerd door water. Altijd geweest. En dat zal altijd zo blijven. Het begon allemaal toen we de schade ontdekten die fosfaten aanrichten aan planten en onderwaterbiotopen en lanceerden daarom ons fosfaatvrije waspoeder.

In 1979 leek de verbanning van fosfaten uit schoonmaakproducten een behoorlijk revolutionair idee. Zeker als je bedenkt dat Europa het pas wettelijk verplichtte in 2017. Dat gevecht mag dan gewonnen zijn, we weten dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom stropen we onze mouwen op en doen we er alles aan om een duurzame toekomst te waarborgen voor onze waterlopen.

Volgens de VN zal tegen 2050 twee derde van de populatie wonen in gebieden waar watervoorraden – toch levensnoodzakelijk – onder druk staan. Het mag duidelijk zijn dat we dat niet zomaar mogen laten gebeuren.

WATERVERBRUIK VERMINDEREN

Elk jaar meten we ons waterverbruik. Daarin zijn we heel precies, op het geobsedeerde af. Hoe populairder ons merk wordt, hoe vlijtiger wij op zoek gaan naar nieuwe en vernuftige manieren om als bedrijf zuiniger om te springen met water. We beginnen te onderzoeken hoe de gewassen die onze ingrediënten leveren, worden gekweekt. We lanceren wasmiddelen die geconcentreerder zijn. En we kijken naar oplossingen op lange termijn om de hoeveelheid water die mensen gebruiken met onze producten te beïnvloeden. Want elk scheutje telt.

We doen heel erg ons best om ook in onze fabrieken zo weinig mogelijk water te verbruiken. En kijken er streng op toe dat onze leveranciers hetzelfde doen.

ONS ZUINIGE BIGGETJE

We zijn altijd op zoek naar manieren om minder water te verbruiken. Zeker tijdens het productieproces.

Een van de kleine dingetjes waar we behoorlijk trots op zijn, is ons ‘schoonmaakbiggetje’. Een toestel dat bij een wissel van de productielijn de pijpleidingen reinigt, door er product door te persen in plaats van water. Dat geeft een gillend geluid – vandaar ‘biggetje’.

Het weinige afvalwater dat we toch hebben, zuiveren we. Zodat het voldoet aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater en lokale bedrijven het kunnen hergebruiken. Een van die bedrijven bewaart in ons afvalwater bijvoorbeeld de bacteriën voor hun biologische waterzuiveringsinstallatie.

HET GESCHENK VAN ZUIVER WATER

WaterAid is een van de efficiëntste organisaties die werkzaam zijn in gebieden waar water schaars is.

Gespreid over twee jaar werkten we samen met WaterAid in het Hintallo-gebied in Ethiopië. Het resultaat? 14.000 mensen hebben er nu toegang tot een duurzame en veilige watervoorraad. Bovendien zorgden we voor ondersteuning en scholing voor vrouwen op het vlak van hygiëne, sanitaire voorzieningen en besluitvorming. We willen waterprojecten blijven ondersteunen in de toekomst. En om ook in andere kwetsbare gebieden de toegang tot water te verbeteren.

ONZE BUSINESS? CLEAN!

Zorg dragen voor onze planeet en voor ons personeel vinden we even belangrijk als onze winstmarge.

ONS PLASTIC? CLEAN!

Single use plastic of wegwerpplastic? Dat verfoeien we. Ons doel: tegen 2020 bestaan al onze flessen uit gerecycleerd plastic.

ONS DESIGN? CLEAN!

Wij geloven dat het design van onze verpakkingen een positieve invloed moet hebben op de planeet en haar bewoners.

ONS WATER? CLEAN!

Met onze oorspronkelijke fosfaatvrije formule hielpen we de waterwegen mee zuiver houden. Volgende stap? Minder water verbruiken. Punt.

ONZE GRONDSTOFFEN? CLEAN!

We werken aan een duurzamere bevoorradingsketen. Daarom kopen we lokaal waar mogelijk en doen we een beroep op leveranciers die onze waarden delen.

ONZE INGREDIËNTEN? CLEAN!

We geloven dat onze ingrediënten zo zuiver mogelijk moeten zijn. Daarom geven we de voorkeur aan bioafbreekbare en hernieuwbare ingrediënten. Die ook nog eens grondiger dan grondig schoonmaken.

ONZE PARFUMS? CLEAN!

We kiezen voor geuren die een heerlijk fris en natuurlijk aroma verspreiden – in plaats van je neusharen te verschroeien met giftige chemicaliën. Ontdek onze 3 verschillende proposities, voor ieder wat wils!

ONZE PRODUCTIE? CLEAN!

Wij geloven dat ons fabricageproces even zuiver moet zijn als onze producten, al sinds onze allereerste Ecover-batch. Het eerstvolgende: zero-waste, zero-koolstofvoetafdruk.