Welke criteria gelden voor de ingrediënten die Ecover gebruikt?

Wij evalueren elk ingrediënt om er zeker van te zijn dat het werkt voor mens en planeet.
Elk ingrediënt wordt beoordeeld op meer dan tien eigenschappen waaronder biologische afbreekbaarheid, huid- en oogirritatie en aquatische toxiciteit. Waar mogelijk streven we naar het gebruik van plantaardige ingrediënten en algemene beschikbare mineralen in plaats van ingrediënten die op aardolie zijn gebaseerd.