Wat zijn oppervlakte-actieve stoffen of surfactanten? 

Oppervlakte-actieve stoffen zijn stoffen die de oppervlaktespanning verlagen tussen een vloeistof en een vast element. Oppervlakte-actieve stoffen bevatten zowel hydrofiele en hydrofobe delen en kunnen oliehoudende stoffen in water mengen.
Het zijn de werkpaarden van onze reinigingsproducten. In Ecover producten kan je 4 verschillende soorten oppervlakte-actieve stoffen vinden: Niet-ionische, anionische, amfotere en kationische stoffen. Het verschil zit hem in het verschil in de lading van het hydrofiele deel.