KÄYTTÖ- EHDOT

TÄRKEÄÄ LUKEMISTA

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 10. Helmikuuta, 2016

Tätä verkkosivua hallitsee ja käyttää Ecover, UK. (tai sen lisenssinhaltijat). Kaikki vaatimukset tulee lähettää osoitteeseen

Oy Makrobios Ab | Piispansilta 11 C, 5 krs. | 02230 Espoo | Suomi

Verkkosivujemme (jäljempänä “Verkkosivu”) käyttämiseen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”) ja kaikkia sovellettavia säädöksiä, määräyksiä, sääntöjä ja muita lakeja. Kirjautumalla sisään ja selaamalla Verkkosivua hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja, jotka ovat ehtoina Verkkosivulle kirjautumiseen. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinulla ei ehkä ole täyttä pääsyä Verkkosivuille. Jos olet alle 18-vuotias, sinulta kielletään Verkkosivun jäsenyys ja tietojen lähettäminen Verkkosivulle.

Palvelujen, sisällön ja kaiken Verkkosivulle lähetetyn tiedon muoto ja luonne voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi nämä Käyttöehdot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta etukäteen. Ecover (jäljempänä “Yhtiö”, “me” tai “meidän”) tekee tällaisia muutoksia kirjaamalla ne tänne. Sinun tulisi tarkastaa tämä sivu määräajoin muutosten varalta. “PÄIVITETTY VIIMEKSI” – kohdasta näiden Käyttöehtojen yläpuolelta näet milloin näitä Käyttöehtoja on viimeksi muutettu. Jatkamalla Verkkosivujen käyttöä muutosten jälkeen hyväksyt Käyttöehtojen muutokset.

Pidätämme oikeuden, milloin tahansa ja ajoittain, väliaikaisesti tai pysyvästi, kokonaan tai osittain: muokata Verkkosivua tai lopettaa sen toiminta, ilmoittamalla tai olemalla ilmoittamatta siitä; veloittaa maksuja Verkkosivujen käytöstä; muokata ja/tai luopua kaikista Verkkosivuston käyttöön liittyvistä maksuista; ja/tai tarjota mahdollisuuksia joillekin tai kaikille Verkkosivujen käyttäjille. Hyväksyt, että me tai mikään emo- tai tytäryhtiö, sivuliike tai kukaan meidän tai heidän rahoittajista, myyjistä, lisenssinantajista tai luvanhaltijoista (jäljempänä “Tytäryhtiö”) emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään Verkkosivuston muutoksista, keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta kokonaan tai osittain, tai mistään palvelusta, sisällöstä, ominaisuudesta tai tuotteesta, jota tarjotaan Verkkosivujen kautta.

1. 1. Sallittu käyttö, Rajoitettu Lupa ja Lupa Kopioida

Näiden Käyttöehtojen ja kaikkien muiden Verkkosivulla olevien käyttöehtojen mukaisesti, Yhtiö myöntää sinulle ei-yksinoikeuden käyttää Verkkosivuja ja ladata, asentaa jäljentää, käyttää ja tuoda esiin Verkkosivuilla olevien tiedoston tai muiden tiedotusvälineiden sisältöä, ja joka on nimenomaisesti määritelty olevan ladattavissa, seuraavin edellytyksin: (i) materiaalia saa käyttää ainoastaan informatiiviseen ja ei kaupalliseen tarkoitukseen; (ii) sisältöä ei saa millään tavalla muokata tai jakaa, levittää tai uudelleenlähettää; (iii) kopioita ei tule tehdä Yrityksen mistään tavaramerkistä tai logosta lukuunottamatta sitä sivua, millä se ilmestyy; ja (iv) jokaisen kopion tai minkään osan materiaalista täytyy sisältää Verkkosivulla näkyvä tekijänsuojailmoitus. Verkkosivusto, kaikki sen sisältämä informaatio ja materiaali, sekä Verkkosivuston mahdollistava ohjelmisto (kollektiivisesti ”Sisältö”) ovat ja tulevat olemaan Yrityksen ja sen lisenssinantajien sekä tavarantoimittajien omaisuutta ja niitä suojataan rajoituksetta Iso-Britannian ja ulkomaisten tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti ja/tai muiden omistusoikeuksien- ja lakien mukaisesti. Sinulla ei ole mitään oikeutta, omistusoikeutta tai osuutta Sisältöön Verkkosivun käyttöoikeuden tai näissä Käyttöehdoissa mainittujen luvallisten käyttötapojen myötä.

 1. 2. 2. Tekijänoikeudet ja Tavaramerkit

Kaikki näiden Käyttöehtojen, Sisällön ja Verkkosivun tekijänoikeudet ja kaikki Verkkosivulla esiintyvät brändinimet, logot ja tavaramerkit ovat Yhtiön omistuksessa. Muutoin kuten on esitetty kohdassa 1, mitään lupia ladata, käyttää tai jäljentää mitään Yhtiön Sisällöstä tai muusta materiaalista, brändinimistä, logoista ja/tai tavaramerkeistä ei anneta, ja Yhtiön Sisältöä, brandinimiä, logoja ja /tai tavaramerkkejä ei saa ladata, jäljentää tai käyttää (paitsi erottamattomana osana tällä Verkkosivulla näkyvän materiaalin sallittua kopiota, jos sinulla on Kohdan 1 nojalla siihen oikeus, ja vain niin kauan kuin sinulla on näiden Käyttöehtojen nojalla oikeus käyttää Verkkosivua) tai muokata tai jakaa millään tavalla ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Ellei toisin ole selkeästi luvattu tässä tai Yhtiön kirjallisella ilmoituksella etukäteen, suostut siihen, että et jäljennä, muokkaa, vuokraa, liisaa, lainaa, myy, jaa tai tee johdannaistöitä, jotka pohjautuvat (kokonaan tai osittain) mihinkään Verkkosivun tai sen Sisällön osaan.

3. 3. Luvaton käyttö tai kirjautuminen

Ellei näissä Käyttöehdoissa tai Verkkosivuilla toisin selkeästi luvata, sinä et saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka häiritsevät Verkkosivustoa tai muiden käyttäjien Verkkosivujen käyttöä tai hajottaa, kumota tai purkaa mitään Sisältöä tai muita tuotteita tai prosesseja, jotka ovat saavutettavissa Verkkosivuston kautta, etkä asettaa mitään koodeja tai tuottaa tai manipuloida Sisältöä millään tavalla, mikä vaikuttaa kenenkään käyttäjän kokemuksiin. Käyttäessäsi tätä Verkkosivua sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia määräyksiä, säädöksiä, sääntöjä ja muita lakeja. Lisäksi, odotamme että Verkkosivujen käyttäjät kunnioittavat toisten oikeuksia ja arvokkuutta. Verkkosivujen käyttö edellyttää, että noudatat tässä kohdassa esitettyjä käytäntösääntöjä.

Et saa (ja selkeästi suostut siihen, että et) tehdä mitään seuraavaa, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja:

 • Lähettää, ladata, jakaa, siirtää, levittää, helpottaa jakamista, tai muulla tavalla tehdä mahdolliseksi Verkkosivun kautta tai sen välityksellä:
 • Mitään, mikä on tai saattaa olla (a) uhkaavaa, häiritsevää, halventavaa, vihamielistä tai pelottelevaa; (b) häpäisevää; (c) vilpillistä tai rikkomuksellista; (d) epäsiveellistä, sukupuolta loukkaavaa, pornograafista tai muuten vastenmielistä; tai (e) tekijänoikeuksilla, tavaramerkillä, kauppasalaisuuksilla, julkaisuoikeuksilla tai muulla yksinoikeudella suojattu ilman tällaisen oikeuden omistajan nimenomaista ennakkosuostumusta.
 • Mikä tahansa materiaali, joka aiheuttaisi rikosoikeudellista tai siviilioikeudellista vastuuta; joka sisältää tai edistää väkivaltaa, huumeiden käyttöä, laitonta uhkapeliä tai muuta rikollista toimintaa; joka kannustaa käyttäytymään rikollisesti; tai joka edistää tai tarjoaa ohjeellista tietoa laittomasta toiminnasta tai toiminnasta kuten “hakkerointi” tai “krakkerointi”.
 • Mitään viruksia, matoja, troijan hevosia, pääsiäismunia, aikapommeja, vakoiluohjelmia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka ovat haitallisia tai hyökkääviä tai saattavat olla tai ovat tarkoitettu tuhoamaan tai hyökkäämään minkään laitteiston tai ohjelmiston tai välineen toimintaa tai tarkkailemaan niiden käyttöä.
 • Mitään ei-pyydettyä tai luvatonta mainontaa, myynninedistämismateriaalia, “roskapostia”, “spammeja”, “kiertokirjeitä”, “pyramidiohjelmia” tai investointimahdollisuuksia, tai minkään muunlaista pyyntöä.
 • Mitään materiaalia, ei-julkista tietoa Yrityksestä ilman asianmukaista lupaa tehdä niin.
 • Käyttää Verkkosivua vilpillisiin tai laittomiin tarkoituksiin.
 • Käyttää Verkkosivua halventamaan, väärinkäyttämään, ahdistelemaan, vakoilemaan, uhkaamaan tai muuten rikkomaan toisten ihmisten laillisia oikeuksia, mukaanlukien rajoituksetta toisten ihmisten yksityisyyden suoja tai julkisuusoikeudet, tai kerätä Verkkosivun käyttäjien henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa.
 • Esiintyä toisena henkilönä, mukaanlukien rajoituksetta kuka tahansa Yhtiön tai sen Tytärhytiön edustaja; tai virheellisesti ilmoittaa tai muulla tavalla vääristää yhteyttäsi kenenkään henkilön kanssa, joka on yhteydessä Verkkosivuun; tai ilmaista tai antaa ymmärtää, että hyväksymme minkä tahansa tekemäsi lausunnon.
 • Estää tai rajoittaa kenenkään Verkkosivun käyttöä (mukaanlukien rajoituksetta Verkkosivun minkään osion hakkerointi tai turmelu). Käyttää Verkosivua mainostamiseen tai tavaroiden tai palveluiden myynti- tai ostotarjouksiin tai mihinkään liiketoimintaan ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa.
 • Jäljentää, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai käyttää hyväksi minkäänlaiseen markkinointitarkoituksiin mitään Verkkosivun osaa tai sen käyttöä tai sinne pääsyä.
 • Muokata, sovittaa, kääntää, kumota, purkaa tai hajottaa mitään Verkkosivun osiota.
 • Poistaa mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeuden ilmoituksia Verkkosivulta tai siihen pohjautuvasta materiaalista.
 • Muotoilla tai kuvastaa mitään Verkkosivun osaa ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta.
 • Luoda tietokantaa systemaattisesti lataamalla ja säilyttämällä Verkkosivujen sisältöä.
 • Käyttää mitään robotti-, hämähäkki-, sivustohaku- tai hakusovelluksia tai muita manuaalisia tai automaattisia laitteita hakemaan, luettelointiin, “tiedonlouhintaan” tai millään tavalla kerätä Verkkosivun Sisältöä tai jäljentää tai kiertää Verkkosivun navigointirakennetta tai toimintatapaa.

Lisäksi hyväksyt ja suostut, että sinä (ei Yritys) olet velvollinen hankkimaan ja ylläpitämään kaikki Verkkosivun käyttämiseen tarvittavat tietoliikenne-, laajakaista- ja atk-laitteistot, tarvikkeet ja palvelut ja maksamaan kaikki niihin liittyvät kustannukset.

4. Lähettämäsi tiedon tarkkuus

Sinulla voi olla lupa tai sinua voidaan pyytää antamaan tietoja Verkkosivulle. Sinä selkeästi ilmaiset ja takaat: (a) että sinulla on oikeus tarjota Yhtiölle sellaista tietoa; (b) että Yhtiö voi käyttää kaikkea tarjoamasi tietoa niille ajateltuihin tarkoituksiin; (c) että kaiken tiedon täytyy olla totuudenmukaista, tarkkaa ja täydellistä; ja (d) että sinä säilytät ja päivität tietoa tarvittaessa, siten että tieto säilyy totuudenmukaisena, tarkkana ja täydellisenä. Suostut siihen, että jos mikään antamasi tieto on väärää, epätarkkaa, vanhentunutta tai epätäydellistä, saatamme evätä sinulta Verkkosivuille pääsyn ja sen käytön.

 1. 5.       Linkit muille sivustoille

Verkkosivujen käyttäjien mukavuuden vuoksi sivustolla saattaa olla ajoittain linkki tai linkkejä muille itsenäisesti toimivien kolmansien osapuolien operoimille Internet-verkkosivuille, mukaanlukien mainostajien ja muiden sisällöntarjoajien sivut.
Nuo itsenäiset sivustot saattavat kerätä dataa tai pyytää sinulta henkilökohtaisia tietoja. Jollei toisin ole mainittu, Internet verkkosivut, joiden linkkejä on Verkkosivuillamme esillä, eivät ole Yrityksemme tai Tytäryhtiöidemme määräysvallassa. Yhtiö tai Tytäryhtiöt eivät ole vastuussa minkään linkitetyn Internet-sivuston sisällöstä, tarkkuudesta, täydellisyydestä, valuutasta tai tietosuojakäytännöstä, tai tiedosta tai tiedonkeräämisestä, käytöstä tai julkistamiskeinoista, tai mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tällaisen linkin käytöstä tai mistään siihen liittyvästä yhteydestä. Lisäksi Verkkosivun ja minkään muun Internet-verkkosivun välinen olemassaolo ei ole eikä sitä tule ymmärtää Yrityksen tai tytäryhtiöiden hyväksyntänä linkitettyjen Internet-sivustojen tai niiden omistajien ilmaisemille mielipiteille ja näkemyksille.

HYVÄKSYT, ETTÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUJEN JA LÄHTEIDEN KÄYTTÖ, MUKAANLUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI KÄYTTÄMÄSI SISÄLTÖ, TIETO, DATA, MAINOKSET, TUOTTEET JA MUU MATERIAALI, JOKA ON SAATAVILLA KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOILTA JA LÄHTEISTÄ TAI NIIDEN KAUTTA, TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI JA NIIHIN SOVELLETAAN KYSEISTEN VERKKOSIVUJEN JA LÄHTEIDEN KÄYTTÖEHTOJA.

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan estää linkit Verkkosivulle teknisin tai muin keinoin ilman ennakkoilmoitusta.

6. Jäsenyys; Käyttäjänimet ja Salasanat

Mikä tahansa Verkkosivujemme ylläpitämä yhteisö (jäljempänä “Yhteisö”) on suunniteltu sinun ja perheesi iloksi. Yhteisön jäsenenä saatat vastaanottaa tietynlaista erikoistunutta sisältöä, sekä erikoistarjouksia Yhtiöltämme. Jos tulet Yhteisön jäseneksi, ilmaiset että: (i) sinulla on oikeus liittyä internetohjelmiin, joissa käytetään sähköpostiviestintää; ja (ii) olet vähintään 18-vuotias. Lisäksi tällaisen jäsenyyden suhteen Yhtiö voi kieltäytyä myöntämästä, ja sinä et saa käyttää, sinulle käyttäjänimeä (tai sähköpostiosoitetta), joka on jo jonkin toisen henkilön käytössä; joka voidaan tulkita toisena henkilönä esiintymiseksi; joka kuuluu jo toiselle henkilölle; joka vahingoittaa kenenkään toisen henkilön immateriaali- tai muita oikeuksia; joka on hyökkäävää; tai mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan.

Hyväksyt lisäksi, että olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi tai salasanallasi, ja hyväksyt olla myymättä, siirtämättä tai luovuttamatta kirjautumis- tai muita siihen liittyviä oikeuksiasi. Yhtiö pidättää oikeuden päättää jäsenyytesi Yhteisöön jos joku muu kuin sinä yrittää kirjautua Verkkosivuillemme käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tai jos sinä (tai kukaan, joka käyttää tunnuksiasi) muulla tavalla rikot näitä Käyttöehtoja. Olet vastuussa salasanasi salassapitämisestä ja tietokoneellesi pääsyn rajoittamisesta, jotta muut eivät pääse käyttämään Verkkosivua näiden Käyttöehtojen vastasesti. Vastuullasi on varmistaa, että antamasi sähköpostiosoite on toiminnassa ja sen muuttuessa vastuullasi on päivittää Verkkosivuillemme uusi sähköpostiosoitteesi. Jos sähköpostiosoitteesi tulee toimintakelvottomaksi, Yhteisön jäsenyytesi saatetaan keskeyttää, kunnes voit toimittaa meille toimivan sähköpostiosoitteen. Sinulla ei ole jäsenyytesi keskeytyneeltä ajalta taannehtivia etuja. Jos et halua enää saada sähköpostia Yhtiöltä, sinun tulee itse lopettaa jäsenyytesi Yhteisöön. Pelkkä “vastaaminen” sinulle lähetettyyn sähköpostiviestiin ei ole riittävä tapa lopettaa jäsenyys ja sellaisia pyyntöjä ei käsitellä. Yhteisöstä eroaminen tapahtuu vierailemalla verkkoselaimen kautta Verkkosivuillamme ja antamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Kirjauduttuasi sisään sinun tulee lähettää Yhteydenottosivumme kautta meille pyyntö erota Yhteisöstä. Yhtiö saattaa lähettää sinulle vahvistuksen Yhteisöstä poistumisestasi sähköpostilla. Muita tapoja poistua Yhteisöstä ei hyväksytä tai vahvisteta.

7. Interaktiiviset foorumit

Yhtiö saattaa ylläpitää viestialustoja, chathuoneita, blogeja ja muita interaktiivisia foorumeita tai palveluja (jäljempänä “Foorumi”) Verkkosivullaan. Foorumit on tarkoitettu toimimaan keskustelukeskuksina. Kenen tahansa, joka ei noudata näitä Käyttöehtoja, pääsy näille Foorumeille saatetaan evätä ja kieltää jatkossa. Ymmärrät, että Yrityksen henkilökunta, Yrityksen ulkopuoliset avustajat tai muut Yritykseen liittyvät käyttäjät saattavat osallistua Foorumeille tai Verkkosivujen muihin osioihin ja voivat toimia anonyymeinä käyttäjinä. Tiedät ja myönnät, että Foorumit ovat julkisia paikkoja ja että osallistuessasi sellaiseen Foorumiin et voi odottaa yksityisyydensuojaa. Lisäksi ymmärrät, että mikä tahansa henkilökohtainen tieto, jota jaat Foorumeilla saattaa olla muiden käyttäjien nähtävillä ja käytössä. Yhtiö ei ole vastuussa tiedosta, josta sinä ja muut käyttäjät käytätte kommunikoinnissa Foorumeilla, tai sinun tai toisten käyttäjien toiminnasta. Yritys tai sen nimetyt toimijat voivat poistaa tai muuttaa mitä tahansa ja mille Foorumeille tahansa lähetettyä tai muuten niillä julkaistua tietoa tai sisältöä, milloin tai mistä syystä tahansa. TÄSTÄ HUOLIMATTA, JOS VALITSET TUODA MITÄ TAHANSA HENKILÖKOHTAISTA TUNNISTETTAVAA TAI MUUTA TIETOASI JULKISESTI SAATAVAKSI FOORUMILTA TAI MUUTOIN TAI VERKKOSIVUN KAUTTA, TEET SEN OMALLA VASTUULLASI.

8. Käyttäjien lähettämät ideat, kommentit ja muu sisältö

Tieto, data, kommentit, mielipiteet, ehdotukset, neuvot, reseptit, tekstit, muistiinpanot, kirjoitukset, piirrokset, kuvat, valokuvat,
henkilökuvat, diat, karikatyyrit, grafiikat, tietokonegrafiikat ja visuaaliset efektit, animoidut ja/tai liikkuvat kuvat, audio-visuaaliset työt ja äänitykset, videot, videonauhoitukset, audiot, puhutut lausunnot, äänet, äänituotannot, laulut ja muut äänet, ääninauhoitukset, musiikki, tai muu sisältö tai materiaali ja kaikki johdannaistyöt, käännökset, mukautukset ja näiden variaatiot (jäljempänä “Lähetys”) voidaan lähettää Foorumin sisällä tai muuten julkaista tai tuoda Yhtiön saataville sinun tai muiden toimesta Verkkosivun kautta tai sen yhteydessä. Foorumeille tai Verkkosivujen kautta lähetettäviin ja/tai ladattaviin Lähetyksiin voidaan kohdistaa koko- ja käyttörajoituksia. Olet velvollinen noudattamaan sellaisia rajoituksia.

Sinulla tulee olla laillinen oikeus ladata, lähettää, tai muuten julkaista tai tuoda saataville kukin Lähetys ennen sen lähettämistä. Yhtiö ei hanki omistusoikeuksia mihinkään Lähetykseen, joita sinä lähetät Foorumien kautta, Verkkosivun kautta tai mikä on muuten esillä Verkkosivulla. Yhtiö toimii ainoastaan isäntänä, ilmoitustauluna tai kanavana (ei julkaisijana) Lähetyksille. Myönnät täten Yhtiölle ja Tytäryhtiöille ehdoitta jokaisesta Lähetyksestä, jonka sinä lähetät, lataat tai postitat Verkkosivulle, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirtokelpoisen, rojaltivapaan, ikuisen, peruuttamattoman oikeuden ja täysin maksetun, täysin lisensoitavan (useiden tasojen kautta) luvan, ilman erillistä lisäkorvausta sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle: (a) isännöidä (sekä tarjota muille Verkkosivun käyttäjille rajattoman mahdollisuuden merkitä, arvostella ja kommentoida), tallentaa, säilyttää välimuistissa, luetteloida, arkistoida, jäljentää, jakaa ja muokata (mukaan lukien rajattomasti editoida, muuttaa, muokata, poimia, korjata, kääntää ja muotoilla uudestaan, valmistaa, myydä, tarjota myytäväksi, maahantuoda), kopioida, skannata, luoda johdannaistöitä, lähettää, esittää ja näyttää (julkisesti tai muutoin), tuoda julkisesti saataville ja muulla tavoin käyttää tai hyödyntää (ja omistaa muita toimintoja kuten oikeudet omasta ja Tytäryhtiöiden puolesta, myös moninkertaisten sidosten kautta, mahdollisimman laajasti lain sallimissa rajoissa) Lähetystä, kaikkia sen mukana tulevia tai siihen liittyviä ideoita tai toteutuksia ja mitä tahansa Lähetyksestä saatavia tai siihen sisältyviä materiaaleja, missään nyt tunnetussa tai tämän jälkeen kehitetyssä tai keksityssä formaatissa tai mediassa (mukaan lukien rajoituksetta Internet-, kaapeli-, satelliitti- ja langaton media), kaikkeen tarkoitukseen mukaan lukien rajoituksetta mainostamis- tai myynninedistämistarkoituksiin, tuotteiden kehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin liittyvät tarkoitukset; (b) kaikki Lähetykseen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit, julkaisu- ja yksityiset sekä omistusoikeudet; (c) käyttää nimeäsi, tai näyttönimeäsi, kotikaupunkiasi, valokuvaasi, henkilökuvaasi, kuvaasi, ääntäsi ja elämänkerrallista tietoa uutisina tai tietona mainostamis- ja myynninedistämistarkoituksessa missä tahansa ja kaikissa medioissa, riippumatta siitä, onko se yhteydessä Lähetykseesi tai ei. Täten myönnät myös jokaiselle Verkkosivun käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen pääsyn Verkkosivun kautta tulleeseen Lähetykseesi ja merkitä, arvostella, kommentoida, käyttää, muokata, jakaa, näyttää ja esittää Lähetystä kuten se on sallittu Verkkosivun toiminnan kautta näissä Käyttöehdoissa.
Mitään oikeuksia, joita sinulla saattaa olla mihinkään Lähetykseen liittyen ei voida lisensoida Yritykselle tai sen Tytäryhtiöille minkään sovellettavan lain tai laillisen teorian nojalla, sinä täten vääjäämättömästi luovut kaikista sellaisista oikeuksista mukaan lukien rajoituksetta julkaisuoikeudet, yksityisyysoikeudet, tavaramerkkioikeudet, kauppasalaisuusoikeudet, patenttioikeudet, tekijänoikeudet ja “moraaliset oikeudet” tai muut oikeudet, jotka liittyvät tekijänoikeuksien antamiseen tai materiaalien integriteettiin. Kunkin Lähetyksen osalta, sinä ilmaiset ja takaat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet myöntää tässä luvussa annetut lisenssit, mukaan lukien rajoittamattomat julkaisuoikeudet, ja että Lähetys ei anasta, loukkaa tai muuten vahingoita mitään patenttia, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta, tekijänoikeutta, julkaisuoikeutta, tai muuta kenenkään henkilön tai osapuolen omistusoikeutta. Ilmaiset ja takaat myöskin, että Lähetys ja sen tarjoaminen Verkkosivulle tai sen kautta noudattaa kaikkia sovellettavia sääntöjä, määräyksiä, säädöksiä ja muita lakeja.

9.  Ei vastuuta kolmannen osapuolen sisällöstä

Yleisesti, Lähetykset Foorumeille ja muualle Verkkosivulla toimitetaan kolmansien osapuolten kautta, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjät. Lisäksi, jotkin sisällöt, media ja materiaali, mukaan lukien rajoittamatta tieto, data, kommentit, mielipiteet, ehdotukset, neuvot, ohjeet, tekstit, muistiinpanot, kirjoitukset, piirrokset, kuvat, valokuvat, muotokuvat, diat, karikatyyrit, jäljitelmät, grafiikat, tietokonegrafiikat ja visuaaliset efektit, animoidut ja/tai liikkuvat kuvat, audiovisuaaliset teokset ja nauhoitukset, videot, videoäänitykset, äänitallenteet, puhutut lausunnot, äänet, äänituotannot, laulut ja muut äänet, ääninauhoitukset, musiikki ja muu sisältö ja materiaali ja muut johdannaistyöt, käännökset, sovitukset tai niiden variaatiot, riippumatta todellisista välineistä, lähetysvälineistä, muodosta tai formaatista, nyt tiedossa olevasta tai myöhemmin keksitystä tai löydetystä, ja riippumatta tuotantopaikasta, sijainnista studiossa tai muualla, mustavalkoisena tai värillisenä, yksin tai toisen teoksen yhteydessä, todellisine tai kuvitteellisine hahmoineen, missään osassa maailmaa, jotka esiintyvät Verkkosivulla on lähetetty kolmannen osapuolen toimesta ja/tai käyttäen kolmannen osapuolen verkkosivun mediasoittimia (kuten Twitterin API), johon vastedes viitataan kollektiivisesti “Kolmannen Osapuolen Sisältönä”. Sen mukaisesti Yhtiö toimii ainoastaan isäntänä, ilmoitustauluna tai kanavana (ei julkaisijana) sellaisille Lähetyksille ja Kolmannen Osapuolen Sisällölle ja yhtiöllä ei ole sen enempää toimituksellista valvontaa Lähetyksiin ja Kolmannen Osapuolen Sisältöön, kuin julkisella kirjastolla, kirjakaupalla tai lehtikioskillaan. Yhtiö ja tytäryhtiöt eivät vaadi oikeuksia tai omistusoikeuksia mihinkään Lähetykseen tai Kolmannen Osapuolen Sisältöön. Kaikki mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset, tieto tai muut Lähetykset tai Kolmannen Osapuolen Sisältö, joka on ilmaistu tai tehty saatavaksi kolmansien osapuolien toimesta, mukaan lukien tiedontarjoajat, ovat yksinomaan heidän omiaan, ei Yhtiön tai minkään Tytäryhtiön. Yhtiö, Tytäryhtiöt ja kolmannen osapuolen tiedontarjoajat eivät takaa minkään Lähetyksen tai Kolmannen Osapuolen Sisällön pätevyyttä, tarkkuutta, totuudenmukaisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai käyttökelpoisuutta. Lisäksi Yhtiö ja Tytäryhtiöt sanoutuvat irti kaikesta vastuusta eivätkä anna mitään hyväksyntää tai edustusta minkään mielipiteen, neuvon, palvelun, tarjouksen, lausunnon tai muun Lähetyksen tai Kolmannen Osapuolen Sisällön pätevyyteen, tarkkuuteen, totuudenmukaisuuteen, täydellisyyteen, luotettavuuteen tai käyttökelpoisuuteen, jotka on välitetty Foorumien kautta tai näytetty muualla Verkkosivulla kenenkään muun kuin Yhtiön valtuuttaman edustajan toimesta hänen toimiessaan virallisessa asemassaan. Yhtiö ja Tytäryhtiöt eivät ole vastuussa minkään Lähetyksen tai Kolmannen Osapuolen Sisällön mistään virheistä tai laiminlyönneistä, tai mihinkään Lähetykseen tai Kolmannen Osapuolen Sisältöön upotetuista hyperlinkeistä. Missään olosuhteissa Yhtiö, mikään Tytäryhtiö tai niiden työntekijät, virkailijat, johtajat, osakkeenomistajat, agentit ja edustajat eivät ole vastuussa tai yhteydessä mihinkään vahinkoon tai menetykseen, joka aiheutuu luottamisestasi mihinkään Verkkosivun kautta tehtyyn Lähetykseen tai Kolmannen Osapuolen Sisältöön. Lisäksi Yhtiö tai Tytäryhtiö ei valvo, eikä niillä ole vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat mistään kolmannen osapuolen tekemästä tiedon käytöstä tai väärinkäytöstä (mukaan lukien rajoituksetta uudelleenjulkaisut), Kolmannen Osapuolen Sisällöstä tai muusta Lähetyksestä, jotka on vapaaehtoisesti tehty julkiseksi minkään Foorumin tai muun Verkkosivun osan kautta.

10. Ei salassapito- tai muita velvoitteita

Yhtiö ei hyväksy ideoita, ehdotuksia tai muita Lähetyksiä, jotka liittyvät joko Sisältöön, Verkkosivuun, mihinkään Yhtiön tuotteisiin tai palveluihin tai mihinkään Tytäryhtiöistä, tai mihinkään muuhun asiaan, minkäänlaisen vaatimuksen alaisena, julkituotuina tai epäsuorasti. JOTEN, OLE HYVÄ JA ÄLÄ LÄHETÄ MEILLE MINKÄÄNLAISIA IDEOITA, EHDOTUKSIA TAI MUITA LÄHETYKSIÄ, JOTKA HALUAT MEIDÄN PITÄVÄN LUOTTAMUKSELLISINA TAI JOIHIN ODOTAT SAAVASI KOMPENSAATIOTA. Jos lähetät, liität, tarjoat tai muutoin esität meille idean, ehdotuksen tai muun Lähetyksen Foorumien tai muualla Verkkosivun kautta (riippumatta siitä, onko kehoitus tullut verkkosivun kautta), hyväksyt, että sellaisia Lähetyksiä ei voida katsoa lähetetyn luottamuksellisesti ja luottamuksellista suhdetta ei ole tai tule olemaan missään suhteessa koskien tällaisen Lähetyksen käyttöä tai julkaisua, ja että Yhtiöllä ei ole velvoitteita sinua kohtaan minkäänlaisessa tätä koskevassa yhteydessä. Lisäksi hyväksyt, että sinulla on vapaus julkaista tällainen Lähetys, ja että millään osapuolella ei ole mitään kauppasalaisuus- tai muita oikeuksia Lähetykseen.

11. Seuranta; Lähetysten poistaminen

Hyväksyt, että pidätämme oikeuden (mutta emme velvollisuutta) tehdä jotain tai kaikki seuraavista, oman harkintamme mukaan: (a) arvioida jokainen Lähetys ennen, kuin sallimme sen lähettämisen Verkkosivulle tai millekään Forumille; (b) seurata Lähetyksiä; (c) muuttaa, poistaa, hylätä mikään Lähetys, tai kieltää tai sallia minkään Lähetyksen lähettäminen, ilmoittamatta siitä sinulle, mistään syystä tai ilman syytä; edellyttäen kuitenkin, että meillä ei ole velvoitteita tai vastuuta sinulle epäonnistumisesta tai sen tekemättä jättämisestä tai sen tekemisestä millään tietyllä tavalla; (d) julkaista mitä tahansa Lähetyksiä ja niiden lähettämistä ympäröiviä olosuhteita millekään kolmannelle osapuolelle, jotta voimme operoida Verkkosivua; suojata Yhtiötä, Tytäryhtiöitä ja niiden työntekijöitä, virkailijoita, johtajia, osakkeenomistajia, toimitsijoita ja edustajia, sekä Verkkosivujen käyttäjiä ja niillä vierailijoita; noudattaa lakisääteisiä velvoitteita tai hallituksen pyyntöjä; noudattaa näitä Käyttöehtoja; tai mistään muusta syystä tai tarkoituksesta tahansa.

12. Arvonnat, Kilpailut ja Vastaavat Kampanjat

Kaikkia Verkkosivun kautta käytäviä arvontoja, kilpailuja tai vastaavia kampanjoita säädetään näistä Käyttöehdoista erillään olevilla erityisehdoilla. Osallistumalla mihinkään sellaiseen arvontaan, kilpailuun tai kampanjaan sitoudut noudattamaan niiden ehtoja, jotka voivat olla erilaisia kuin tässä esitetyt Käyttöehdot, ja lisäksi niissä voi olla tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia, kuten ikä- ja maantieteellisiä rajoituksia. On sinun vastuullasi lukea sovellettavissa olevat säännöt sen määrittämiseksi, onko osallistumisesi, rekisteröitymisesi ja/tai liittymisesi voimassa. Suostut siihen, että luet kyseisen toiminnan linkittämät sovellettavat säännöt, ja tarkastat Tietosuojakäytäntömme, joka näiden Käyttöehtojen lisäksi säätelee mitä tahansa tietoa, jota lähetät tällaisen toiminnan yhteydessä.

13.   Värit

Olemme tehneet parhaamme saadaksemme Verkkosivulla olevien tuotteiden värit mahdollisimman tarkasti oikein. Kuitenkin, koska näkemäsi värit ovat riippuvaisia näyttöpäätteestäsi, emme voi taata minkään värin näkyvän näytölläsi täsmällisesti oikein.

14.   Tuotteet ja Palvelun saatavuus

Verkkosivulla olevat viitteet mihinkään tuotteeseen tai palveluun eivät ole sen tuotteen tai palvelun myynti- tai toimitustarjouksia ja eivät tarkoita, että tuote tai palvelu olisi saatavilla tai että minkään tuotteen nimi tai kuvaus tukkumyyjillämme olisi sama kuin se on Verkkosivuillamme. Pidätämme oikeuden korvata tuote arvoltaan ja tyypiltään vastaavanlaisella, jos alkuperäistä tuotetta ei ole saatavilla.

 

15. Verkkosivuille pääsyn evääminen

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa, kunnes ne Yhtiön toimesta irtisanotaan. Sellaisten oikeuksien lisäksi, jotka voivat olla Yhtiön käytössä sovellettavien lakien mukaan, Yhtiö voi keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa kokonaisuudessaan tai osittain pääsysi Verkkosivuille, ja/tai oikeutesi käyttää mitään Sisältöä, milloin tahansa, ilmoittaen siitä tai olla ilmoittamatta, syystä tai ilman syytä, mukaan lukien rajoituksetta, jos Yhtiö uskoo, että olet toiminut näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Kaiken tällaisen eväämisen kautta oikeutesi käyttää Verkkosivua lakkaa välittömästi. Lisäksi Yhtiö voi välittää kaikkia tietoja laittomista toiminnoista, mukaan lukien henkilöllisyytesi, viranomaisille. Suostut, että Yhtiö ja sen Tytäryhtiöt eivät ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään Verkkosivujen käytön keskeytyksistä, rajoituksista tai eväämisistä tai pääsystäsi Verkkosivuille. Kappaleet 2, 3, 5, 8-11, 14-15, 16 ja 19-22 pysyvät voimassa näiden Käyttöehtojen päättymisen jälkeenkin.

16. Yksityisyys

Yhtiö ottaa henkilökohtaisesti tunnistettavan tietojesi yksityisyyden hyvin vakavasti. Yhtiö kerää ainoastaan henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, jota vapaaehtoisesti lähetät Verkkosivujen kautta. Henkilökohtainen tunnistettava tieto saattaa sisältää tietoja kuten nimesi, postiosoitteesi, syntymäaikasi ja/tai sähköpostiosoitteesi tai muuta tietoa, kuten kyselyvastauksesi. Yhtiö ei automaattisesti kerää henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa sinun tietämättäsi. Verkkosivun kautta lähettämääsi henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa säätelee Yrityksen Tietosuojakäytäntö, joka sijaitsee osiossa (“Tietosuojakäytännöt”). Nämä Käyttöehdot sisältävät viittauksen Tietosuojakäytännön ehtoihin.

17. Vastuuvapauslauseke

Vaikka Yhtiö tekee kohtuullisia toimenpiteitä tarjotakseen tarkkaa Sisältöä Verkkosivuillaan, Yhtiö ei voi taata tarkkuutta. Kaiken Sisällön, Lähetysten ja Kolmannen Osapuolen Sisällön käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. VERKKOSIVU, MUKAANLUKIEN KAIKKI SEN PALVELUT, SISÄLLÖT, LÄHETYKSET JA VERKKOSIVUN KAUTTA SAATAVA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON” TAI “SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA” –PERIAATTEELLA. YHTIÖ TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA SISÄLLÖSTÄ, LÄHETYKSISTÄ TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSTÄ NÄILLÄ VERKKOSIVUILLA. LISÄKSI YHTIÖ JA TYTÄRYHTIÖT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA ILMAISTUISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAANLUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAA JA MITÄÄN TAKUUTA, JOKA KOSKEE KÄYTTÖOIKEUTTA, KÄYTTÖÄ TAI KAUPPAA.
YHTIÖ JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVULLA OLEVAT TOIMINNOT, TAI MIKÄÄN SISÄLTÖ, LÄHETYKSET TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ OLISI KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN, TAI ETTÄ VERKKOSIVU TAI SEN MAHDOLLISEKSI TEKEVÄ PALVELIN OLISI VAPAA VIRUKSISTA TAI MUITA HAITALLISISTA TEKIJÖISTÄ. EDELLÄMAINITTU PÄTEE KAIKKEEN TIETOON MILLÄ TAHANSA VERKKOSIVULLA, JOKA ON HYPERLINKITETTY TÄLLE VERKKOSIVULLE.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA YHTIÖ TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MINKÄÄN TEORIAN MUKAAN MINKÄÄNLAISESTA RIKKOMUKSESTA, SOPIMUKSESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, TAI OIKEUDENMUKAISEN TEORIAN MUKAAN MISTÄÄN MENETETYSTÄ VOITOSTA, MENETETYSTÄ DATASTA, MENETETYISTÄ MAHDOLLISUUKSISTA, KULUKUSTANNUKSISTA, VAROITUKSISTA, RANGAISTUKSISTA, HENKILÖVAHINGOISTA/VAHINGOLLISESTA KUOLEMASTA, ERITYISISTÄ, SATTUMUKSELLISISTA, EPÄSUORISTA, TAI MUISTA SYISTÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOSTA, JOTKA JOKAINEN ON TÄSSÄ POISULJETTU OSAPUOLTEN SOPIMUKSEN KAUTTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO MIKÄÄN OSAPUOLI VAROITTANUT VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ERITYISESTI JA RAJOITUKSETTA YHTIÖ TAI SEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT VERKKOSIVUN KÄYTÖSTÄSI TAI KYVYTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ SITÄ TAI MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, LÄHETYKSISTÄ TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSTÄ, JOKA ON LÄHETETTY VERKKOSIVULLE YHTIÖN TAI MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA. JOS OLET TYYTYMÄTÖN VERKKOSIVUUN AINOA JA YKSINOMAINEN KORJAUSTOIMENPITEESI ON LOPETTAA SEN KÄYTTÖ. YHTIÖN JA TYTÄRYHTIÖIDEN MAKSIMAALINEN VASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA TOIMINNAN SYISTÄ, RIKKOMUKSISTA (MUKAANLUKIEN RAJOITUKSETTA VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS), JOTKA ON MAINITTU SOPIMUKSESSA TAI MUUALLA – ON KOKONAISSUMMA, JONKA SINÄ MAKSAT YHTIÖLLE VERKKOSIVUN KÄYTÖSTÄ.

18. Vastuuvapauslauseke – Ainesosat, Allergiat ja FAQ:n sisältö

VERKKOSIVUJEN AINESOSA- ALLERGIA- JA FAQ-VÄLILEHDILLÄ OLEVA SISÄLTÖ JOISTAKIN HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN TUOTTEISTA SAATTAA SISÄLTÄÄ TIETOA AINESOSISTA JA ALLERGISISTA REAKTIOISTA.

SELLAINEN TIETO ON TARKOITETTU AINOASTAAN OPETUKSELLISEKSI MATERIAALIKSI. SE EI OLE HENKILÖKOHTAISTA LÄÄKETIETEELLISTÄ OPASTUSTA YKSILÖLLISEEN TILAAN TAI HOITOON. SE EI KORVAA LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA, EIKÄ SE KORVAA LÄÄKETIETEEN ASIANTUNTUJOIDEN PALVELUIDEN TARVETTA. SUOSITTELEMME KESKUSTELEMAAN LÄÄKÄRISI TAI APTEEKKARISI KANSSA ENNEN KUIN TEET MUUTOKSIA HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN KÄYTÄNTÖIHISI. VAIN LÄÄKÄRI TAI APTEEKKARI VOI TARJOTA SINULLE NEUVOJA, JOTKA OVAT SINULLE TURVALLISIA JA TEHOKKAITA.

19. Vahingonkorvaukset

Suostut puolustamaan, olemaan vahingoittamatta Yhtiötä ja sen Tytäryhtiöitä ja niille kullekin kuuluvia virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, konsultteja, asiamiehiä, osakkeenomistajia, ja edustajia ja korvaamaan heille kaikki vaatimukset, vastuut, vahingot, sakot, rangaistukset tai minkä tahansa luonteiset kustannukset (mukaan lukien kohtuulliset asianajajakulut), jotka johtuvat millään tavalla: (i) siitä, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja; tai: (ii) käytät Verkkosivulla olevaa Sisältöä tai palvelua millään luvattomalla tavalla.

20. Ositettavuus

Jos mikään osa näistä Käyttöehdoista julistetaan mistä tahansa syystä mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi minkä tahansa toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, niin kyseinen ehto on tehoton, mutta ei vaikuta näiden Käyttöehtojen mihinkään muuhun osaan.

21. Vastuuvapauslauseke; Korjaustoimenpiteet

Jos Yhtiö ei voi osittain tai kokonaan käyttää oikeuksiaan tai Yhtiön vastuuvapaus tilanteessa, jossa olet rikkonut mitään näistä Käyttöehdoista ei estä sitä, että Yhtiö voi myöhemmin käyttää tällaista oikeutta. Yhtiön oikeudet ja korjaustoimenpiteet näihin Käyttöehtoihin liittyen ovat kumulatiivisia ja minkäänlaisen oikeuden käyttäminen ei rajoita Yhtiön oikeutta käyttää toisenlaista oikeutta.

22. Kansainväliset käyttäjät

Verkkosivua kontrolloi, operoi ja hallitsee Yhtiö (tai sen luvanhaltijat) toimistoistaan Iso-Britanniassa ja tarkoituksena ei ole asettaa Yhtiötä minkään muun valtion, maan tai alueen, kuin Iso-Britannian lakien ja lainsäädännön alaiseksi. Yhtiö ei esitä tai takaa, että Verkkosivu tai sen mikään osa on sopiva tai käytettävissä minkään muun kuin Iso-Britannian lain alaisena. Ne jotka valitsevat kirjautua Verkkosivulle, tekevät sen omasta aloitteestaan ja omalla vastuulla ja ovat vastuussa kaikkien paikallisten asetusten, määräysten, säädösten, sääntöjen ja muiden lakien noudattamisesta. Olet myös Iso-Britannian vientivalvonnan alaisena ja vastuussa kaikista valvonnan vahingoittamisesta. Yhtiö voi rajoittaa Verkkosivulle pääsyä, kokonaan tai osittain, keneltä henkilöltä tai miltä maantieteelliseltä alueelta tahansa, mihin aikaan tahansa ja omasta päätöksestämme.

23. Yhteystiedot; Kysymykset tai Valitukset

Jos sinulla on kysymyksiä näitä Käyttöehtoja koskien, voit lähettää ne osoitteeseen hello@ecover.com

Jos sinulla on kysymyksiä tai valituksia Verkkosivua koskien, lähetä ne meille sähköpostilla osoitteeseen hello@ecover.com

Voit myös ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen:

Oy Makrobios Ab

Piispansilta 11 C, 5 krs.

02230 Espoo

Suomi

 

24. Sovellettava lainsäädäntö; Foorumi

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Englannin lakeja, ottamatta huomioon sen lainsäädännön periaatteita.
TÄTEN ANNAT SELKEÄN SUOSTUMUKSESI ENGLANNIN OIKEUSLAITOKSEN YKSINOMAISELLE LAINKÄYTÖLLE JA TAPAHTUMIEN KÄSITTELYLLE ENGLANNIN TUOMIOISTUIMISSA.

25. Sekalaista tietoa

Näitä Käyttöehtoja ei tule tulkita minkäänlaiseksi kumppanuudeksi, yhteisyritykseksi, työnantaja – työtekijä-suhteeksi, yrityssuhteeksi tai franchisesuhteeksi sinun ja Yrityksen välillä. Et saa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida mitään näiden Käyttöehtojen alaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman meidän nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumustamme. Kaikki otsikot ja osioiden otsikot ovat tässä vain selkeyden vuoksi, ja ne eivät millään tavalla määrittele tai selitä mitään osiota tai säännöksiä. Käyttämällä Verkkosivua sitoudut näihin Käyttöehtoihin siinä laajuudessa, että mikään tai kaikki näistä Käyttöehtojen ehdoista ei ole ristiriidassa minkään sopimuksen, kirjallisen tai suullisen, jonka olet saattanut aiemmin tai samanaikaisesti antaa ja/tai allekirjoittaa Yhtiön kanssa tähän liittyen, hyväksyt ja myönnät, että kaikki näiden Käyttöehtojen ehdot korvaavat muut tällaiset sopimukset ja säännöt. Tiedoksiannot sinulle saatetaan tehdä postittamalla ne Verkkosivulle, sähköpostitse tai tavallisen postin kautta, Yhtiön harkinnan mukaan (kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa viimeisimpään antamaasi osoitteeseen, joka meillä on arkistoissamme). Verkkosivu saattaa myös tarjota tiedoksiantoja näiden Käyttöehtojen tai muun asiasisällön muutoksista julkaisemalla ne tai tarjoamalla linkkejä kyseisiin muutoksiin. Hyväksyt rajoituksetta, että näiden Käyttöehtojen painettu versio tai mikä tahansa muu elektronisesti annettu tiedoksianto on laillisesti tai hallinnollisissa menettelyissä hyväksytty, perustuen tai liittyen näihin Käyttöehtoihin, samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin muutkin alkuperäiset ja painetussa muodossa säilytetyt liikeyrityksen asiakirjat.